“БУЛМИНВЕКС – ГОРНА БАНЯ” ЕООД” е сертифицирана съгласно международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 22000:2005 от фирмата “СЖС - България” ЕООД. Внедряването, поддържането и усъвършенстването на горепосочените системи за управление помагат на фирмата ни да затвърди позициите си на националния пазар както и успешно да стъпи на световния пазар, като предлага на клиентите си качествен и безопасен продукт. Минералната вода “ГОРНА БАНЯ”е известна в България с уникалните си питейни качества и слаба минерализация, което я прави предпочитана от потребителя.

Въз основа на направени изследвания горнобанската натурална минерална вода се характеризира като вода с ограничено съдържание на минерали, със стабилен физико-химичен състав и свойства, чиста по отношение на санитарно химични и антропогенни замърсявания. Според своя тип водата е хидрокарбонатна-сулфатна натриева.

Web desing