Високопланинска вода. Извира на 1700м. надморска височина.

Водата е с ниска минерализация, природно чиста.

Подходяща за ежедневна употреба!

Подходяща зя деца!

Състав:

Магнезий 0.2mg/l
Калций 1.9mg/l
Аниони mg/l
F – CL – 2.6
SO4 – 6.6
NCO3 – 39.7
No3 – 0.00
HsiO3 – 0.00
Катиони mg/l
LI – 0.001
Na – 16.4
K – 0.64
Ca – 1.9
Mg – 0.2
Електропроводимост – 25mS/sm
Сух остатък при 180`C – 0.002gr/l

Обща минерализация. – 55mg/l
pH – 6.8