Водата извира от 1067 м. надморска височина от извора Лъчица, намиращ се на 2 км.над Орехово. Нежното име на извора обаче силно контрастира с величествената лъка, дълбана от тази вода в течение на милиони години.Скалите, изсечени от нея, на места достигат до 300 м височина. По пътя и в камъка са се образували малки басейни, в които спокойно може да се потопи човек през горещите летни дни.

Мощните струи се изхвърлят от голяма дълбочина, за което говори ниската температура и постоянния състав на водата. Тя е още ниско минерална, мека и пивка, подходяща за всекидневна употреба. Според българските стандарти, се класифицира като изворна вода.

Модерен водопровод, прокопан едновременно със строителството на фабриката, я отвежда от извора директно към бутилиращата линия, за да заискри кристално чиста в бутилките, такава, каквато ни я подарява Земята - домувала до нейното сърце.

Web desing