Сондаж № 236хг е разположен в землището но с.Катунци, община Сандански, област Блогоевград, на около 1км северозападно от от с.Катунци, на левия бряг на Златолисткия поток.

Общата минерализация на водата е 0.354g/l и се характеризира с ниска минерализация, хидрокарбонатна натриева, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване.

При използване за питейно барнеолечение и балнеопрофилактиката оказват благоприятно въздействие при:
-стомашно-чревни заболявания
-жлъчно-чернодробни заболявания
-бъбречно-чернодробни заболявания

Web desing