Водата е подходяща по определена схема за профилактика и лечение:

-стомашно-чревни заболявания;
-чернодробно-жлъчни заболявания, протичащи със запек;
-начални форми на кръвно налягане;
-жлъчни диспензии;
-органни неврози.

Според вида и количеството минерали, които съдържат, водите се делят на три основни типа: лечебни, изворни, трапезни и води с много ниско минерално съдържание.

В зависимост към кой тип е водата, се определя и интензитетът на нейната употреба, което е ключова посока в правилната идея за консумиране на вода.

Web desing