Обработена с най-съвеременни технологии с много ниска минерализация. Подходяща за всекидневна употреба.

Преди да достигне до вас, трапезна вода „АЙСБЕРГ” преминава няколко етапа на подготовка и третиране. Един от процесите, наречен „обратна осмоза”, намалява многократно естествената и минерализация. Обработката с обогатен озон при бутилиране, отстранява напълно бактерии, вируси и други микроорганизми, гарантирайки на водата, която пиете високо ниво на стерилност.

Ниско минерализираната и обогатена с озон трапезна вода „АЙСБЕРГ” на „Парти Клуб” е подходяща за ежедневна и неограничена консумация за хора от всички възраси.

Web desing