Натурална минерална вода “ Княжево ” е нискоминерализирана. Общата минерализация е 171 мг. на литър. Това, че е под 200 мг. на литър, я прави годна за всекидневна употреба, а наличието на богат минерален състав осигурява на организма комплекс от полезни минерали .

Водата е хипортермална - извира при температура 31.2 – 36.8 градуса С. Водоносният слой се формира в малм - валанжския водоносен хоризонт, назован така в зависимост от периодите на образуването му. Водният басейн се образува на дълбочина от 600 до 1100 метра. Тази дълбочина естествено защитава водоносния басейн от всякакви повърхностни замърсявания.

Минерална вода”Княжево”от извор 1ХГ е нискоминерална натурална минерална вода, годна за всекидневна употреба. Количество между 1,5 и 2 литра вода ежедневно е необходимо на човешкия организъм, за да е жизнен и действен.

Минерален състав (мг/л)
Катиони: Li - 0.02 ;Na – 30.4;K – 0.35 ;Ca – 2.0;Mg – 0.4 ;NH 4 - 0.0 ; Аниони: HРО 4 - 0.0 ;F - 0.2 ; Cl – 2.8;SO 4 – 23.6;HCO 3 – 68.1; H 2 SiO 3 – 3.6

Обща минерализация: 171.333 мг/л
pH: 9.47
електропроводимост: 142 µs/cm

Web desing