Минералната вода е открита през 80-те години на миналия век по време на сондажна дейност в района на град Първомай, Пловдивска област. Минерален извор No.9 доставя вода от 269m дълбочина при температура 21°С. Дебитът на извора е 27л/сек. Водата достига до предприятието посредством модерен магистрален водопровод от висококачествена неръждаема стомана. Водата се характеризира като хипотермална, с ниска минерализация (0.439 г/л), хидрокарбонатна натриево-калциева и силициева, без санитарно – химични и микробиологични признаци на замърсяване. Ph на водата е 7.21. Препоръчва се за бутилиране още през 1989г., като се включва в съществуващия тогава Български държавен стандарт.

Разрешителни и сертификати

Разрешение от МЗ за бутилиране – No 15/02
Сертификат на МЗ No.13/19.10.2009

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода от извора в Драгойново се определят от нейната ниска минерализация, наличието на хидрокарбонатни, натриеви и калциеви, и на метасилициева киселина в колоидно състояние.

Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие върху:
-стомашно-чревния тракт;
-жлъчно-чернодробната;
-бъбречно-отделителната системи;

Водата намалява в лека степен хиперацидитета на стомашния сок, стимулира кинетиката на жлъчните пътища и повишава диурезата. Наличието на калциево йони и метасилициева киселина в колоидно състояние потенцира антивъзпалителния и детоксичен ефект на водата.При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика.

Web desing