Дебит от минерален водоизточник "сондаж Л-2" находище на минерална вода "Шипково", с.Шипково, община Троян, Ловешка област има следният състав:
Аниони:F-1.4;Cl-4.5;SO4-313.2;HCO3-207.5;

Катиони:NA-77.9;K-1.80;CA-91.8;Mg-25.5

Свойства:Оказва блогоприятно въздействие при следните заболявания :
-обменно - ендокринни,
-стомашно - чревни
-жлъчно - чернодробни

Web desing