МИНЕРАЛНА ВОДА “ВЕЛИН” е със свойства: Аниони: Флуорид –4.4; Хлорид –3.2; Сулфат-31.7; Карбонат-27.0; Хидрокарбонат-21.4; Катиони: Натрий –47.9; Калий-1.23; Калций-2.5; Микрокомпоненти: мед-0.008 mg/l; арсен—0.004 mg/l; Обща минерализация: 190.754; рН 9.45; Електропроводимост 206 μS/сm Съдържание на флуор над 1.5 мг/л.

Лечебно - профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната хипотоничност и от наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони, както и от персистирането на метасилициева киселина. Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху бъбречно-отделителната и жлъчно-чернодробната системи, и върху стомашно-чревния тракт. Спомага за урегулиране киселинността на стомашния сок при хиперацидните състояния. Предизвиква слабо изразено холеретично и холецистокинетично въздействие при жлъчно-чернодробните заболявания. Стимулира диурезата и уродинамиката, което благоприятства елиминирането на уроконкременти. При инхалационно въздействие проявява секретолитичен ефект.

При приемането на водата има благоприятно въздействие при следните заболявания:
-бъбречна-урологични заболявания
-стомачно - чревни заболявания
-жлъчно - чернодробни заболявания
-диабет
-подагра
-хронични интоксикации

Web desing