Дебит от "сондаж №1" находище на минерална вода "Бързия", с.Бързия, община Берковица, област Монтана

Състав:
Аниони:F-2.0;Cl-1.3;SO4-48.5;CO3-36.0;HCO3-24.4;HSiO3-3.7

Катиони:Na-69.4;K-1.18;Ca-1.8;

Лечебно - профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната хипотоничност и от наличието на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони, както и от персистирането на метасилициева киселина. Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху бъбречно-отделителната и жлъчно-чернодробната системи, и върху стомашно-чревния тракт. Спомага за урегулиране киселинността на стомашния сок при хиперацидните състояния. Предизвиква слабо изразено холеретично и холецистокинетично въздействие при жлъчно-чернодробните заболявания. Стимулира диурезата и уродинамиката, което благоприятства елиминирането на уроконкременти. При инхалационно въздействие проявява секретолитичен ефект.

При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: бъбречно-урологични (бъбречнокаменна болест, хронични пиелонефрити, състояния след литотрипсия, следоперативни състояния и др.); стомашно-чревни, съпроводени с хипацидитет на стомашния сок (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити, следоперативни състояния и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища, следоперативни състояния и др.); обменно-ендокринни (подагра, диабет, затлъстяване); хронични професионални интоксикации, при лица работещи във вредна среда с тежки метали и др.