Натурална Минерална Вода извира от 400м дълбочина с температура 52˚С от Извор №7,който се намира на няколко стотин метра от фабрика за бутилиране, собственост на СПА-Хотел “Аугуста” гр. Хисар.

Дебит от минерален водоизточник"сондаж №7" находище на минерална вода "Хисаря", гр.Хисаря, община Хисаря, област Пловдив има следният състав:

Аниони:F-5.0;Cl-7.2;SO4-34.6;CO3-21.0;HCO-54.9;HSiO3-1.0;

Катиони:Na-60.3;K-1.10;Ca-2.7;

Препоръчителна за лечение на следните заболявания: бъбречно урологични, хронични пилонефрити, жлъчно-чернодробни, обменно ендокринни. Заболявания на черния дроб (хроничен хепатит, стеатоза), жлъчно-каменна болест, язва на дванадесетопръстника, ентероколити, подагра, захарен диабет и др.

Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от наличието на хидрокарбонатни,натриеви, калиеви и калциеви йони, както и на метасилициева киселина.

Съставът, качествата и микробиологичната й характеристика съответстват на резултатите, изписани в Сертификат № 7/01.07.2004г. на Министерство на здравеопазването и писмо №986/03.05.1994г. на РИКОЗ-гр.Пловдив.

Водата отговаря на БДС 14947—80 “Води натурални минерални и питейни” и на БДС 14947—83 “Води и пиене”. Кристално чиста, изключително мека и приятна за пиене, тази минерална вода се отличава със своите лековити свойства, дължащи се на физико—химични показатели:

pH—9.0, електропроводимост—253 микросименса/см. и минерализация—239.897 мг./л. pH—9.0—Отлично стимулиращо и тонизиращо действие !
Предлага се в разфасовки от 0.500мл,1.5л,10л и 19л